การบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน” และเข้าปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิณัฐภูมิ. วันที่ 30 พ.ค.2023

Back to ข่าวสารกิจกรรม Back to ข่าวสารกิจกรรม