จุดมุ่งหมาย

พัฒนาชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งมั่นในการช่วยเหลือชาวชุมชนในพื้นที่ของชุมชนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาชาวชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางพัฒนาชุมชนของมูลนิธิ

131171657_178682830600390_499224432630832343_n

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกตรชุมชน

เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เกษตรชุมชนบนพื้นที่ 50 ไร่ โดยให้ความรู้แก่ชาวชุมชนเรื่องเกษตรปลอดภัย

136956613_191534315981908_8698385235086400342_n

ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพและจิตใจ

165788670_245813633887309_2449977308703429307_n

สร้างงาน สร้างรายได้

ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดเน้นการจ้างงานผู้สูงอายุ ที่ไม่มีลูกหลาน ผู้พิการที่มีความสามารถ เด็กนักเรียนที่ไม่มีทุนการศึกษา และผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นหลัก

121054729_142779944190679_2631052251736564867_n

ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 30-40 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่มูลนิธิทั้งหมด โดยการปลูกป่าผลไม้และปลูกผ่าเศรษฐกิจ

257288539_395404488928222_1707094755362645521_n

ส่งเสริมการท่องเทียวในท้องถิ่น

โดยจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทียวในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน