พิธีเบิกเนตร และอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในองค์พระสัมพุทธมุนีวโรภาส ที่ วัดอรัญคูหาสวรรค์ (วัดดอย) ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

Back to ข่าวสารกิจกรรม Back to ข่าวสารกิจกรรม