มูลนิธิณัฐภูมิ ได้ส่งมอบเตียงผู้ป่วย และอุปกรณ์ครบชุด พร้อมไปติดตั้งที่. วัดบุดดา เลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๔ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี.

Back to ข่าวสารกิจกรรม Back to ข่าวสารกิจกรรม