ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิณัฐภูมิ จังหวัดลำปาง ได้ต้อนรับคณะครู และน้องๆ จากโรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

Back to ข่าวสารกิจกรรม Back to ข่าวสารกิจกรรม