มูลนิธิณัฐภูมิ รู้สึกเป็นเกียรติ อย่างยินที่ไดให้การต้อนรับ พี่แอ๊ด พลโท อโณทัย ท่าน ผบ มทบ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลำปาง และคณะ

Back to ข่าวสารกิจกรรม Back to ข่าวสารกิจกรรม